Adliga ätten VON FRIEDRICHS

Patriciersläkt från Riga, där flera medlemmar under
1500- och 1600-talet var äldsta i Stora Gillet,
borgmästare, rådsherrar och åldermän.

Dietrich Friederichser, rådshere, samt hans bröder, äldsten
Caspar och kaptenen Jacob, fick 1650 den 8 oktober av
drottning Kristina renovation på polskt adelskap liksom åldermannen
i Stora Gillet i Riga Dietrich von Friederischer (d 1648),

vars skyldskap med de förstnämda är outrett.

Den sistnämdes avkomlingar i femte led, bröderna,
majoren Gustaf Adolf (1787-1854) och
kaptenen Herman von Friedrichs (1787-1854),
överflyttade 1807 till Sverige.

Den senares sonson var Oscar H von Friedrichs (1877-1954).
Farfar till denna websidas Johan von Friedrichs.

Ätten, som aldrig tagit introduktion på svenska Riddarhuset,
blev 1806 introducerad under nr 18 i Tredje klassen, svenner,
på svenska Riddarhuset fär Pommern och Rügen i Greifswald.
En yngre gren erhöll den 26 oktober 1912 preussisk
konfirmation på adelskapet.

Att släkten inkommit till Riga utifrån står utom allt tvivel.
Riga grundades omkring år 1200 av tyska köpmän, sedan
dessa under några årtionde med Visby som mellanhand drivit handel
på denna del av Baltikum. Det finns teorier om att
släkten von Friedrichs skulle kunna härstamma från
Ostfriesland, samt en uppgift i en finländsk adelskalender
som tyder på att släkten härstammar från Nederländerna.
Många invandrade köpmän kom också från Westfalen.
Det första dokumenterade uppgifterna om släkten
sträcker sig dock endast till Riga och äldsten
Gerdt Fredericks d. ä. född 1480.

Källa / Litteratur: Oscar von Friedrichs

"Släkten von Friedrichs från omkring 1500", Lund 1947.

Back to main page - Click here